Facebook Google Maps E-mail RSS
magnify
Home Üyeler

Üyeler

YÖNETİM KURULU

Nizamettin Kazancı, Prof. Dr. (Başkan)
Fuat Şaroğlu, Dr. (2. Başkan)
Necip Sabri Mülazımoğlu, Dr. (Genel Sekreter)
Yaşar Suludere (Sayman)

DENETİM KURULU ÜYELERİ

Cemal Göncüoğlu , Prof. Dr.
Ömer Şahintürk
Mustafa Baykal

KURUCU ÜYELER

Dr. Ömer EMRE (M.T.A.)
Doç. Dr. Hülya İNANER (D.E.Ü.)
Prof. Dr. Nizamettin KAZANCI (A.Ü.)
Dr. Necip MÜLAZIMOĞLU (M.T.A., emekli)
Lütfü NAZİK (M.T.A.)
Prof. Dr. Yavuz OKAN (A.Ü.)
Dr. Gerçek SARAÇ (M.T.A.)
Prof. Dr. Yılmaz SAVAŞÇIN (D.E.Ü.)
Doç. Dr. Sönmez SAYILI (A.Ü.)
Dr. Fuat ŞAROĞLU (M.T.A.)
Sevim TUZCU (M.T.A.)
Prof. Dr. Baki VAROL (A.Ü.)
Sevim YILDIRIM (M.T.A.)