Facebook Google Maps E-mail RSS
magnify
Home Kısa Öykü

Kısa Öykü

Türk yerbilimcileri jeolojik mirasa karşı her zaman duyarlı olmuşlardır. 1970’li yılların başında, TJK bünyesinde teşkil edilen grup yayın ve teşvik çalışmaları yapmıştı. Yeryuvarı ve İnsan Dergisi amaca kısmen hizmet etmiştir. MTA’da Tabiat Tarihi Müzesi’nin geliştirilmesi vesilesiyle konu her zaman gündemde kalmıştır. Ancak bütün iyi niyetli girişimler örgütsüzlük yüzünden sonuçsuz olmuştur. Jeolojik Mirası Koruma Derneği -JEMİRKO-’nin başlangıcı Ankara Üniversitesi’ndeki JEMİRKO isimli öğrenci topluluğuna (Mart 1997) dayanır. Bu topluluk eğitim seminerleri, kişileri ve kurumları ziyaret, literatür araştırması ve saha gezileri şeklinde yürüttüğü faaliyetlerinde tıkanınca, “Türkiye Jeolojik Mirasını Araştırma ve Koruma Grubu” kurulması gündeme gelmiştir. N. Kazancı, Ö. Emre, S. Sayılı imzalarıyla yerbilimi ile ilgilenen tüm öğretim ve kamu kurumlarına çağrı yapılmış ve 27 Mayıs 1999’da, 77 kişinin katılımıyla çoşkulu bir danışma toplantısı gerçekleştirilmiştir. Kültür Bakanlığı teşebbüse destek vermiş ve temsilci göndermiştir. A. Koçyiğit, F. Şaroğlu, G. Saraç, Ö. Emre, M. Gürler, H. İnaner, S. Sayılı ve N. Kazancı geçici yürütme kurulu olarak görevlendirilmiş, fakat araya giren deprem felaketi aktif çalışma imkanı vermemiştir. Uzun bir aradan sonra Aralık 2000’de dernek halini alan teşebbüs Mart 2001’de birinci olağan genel kurulunu gerçekleştirmiştir. Yerbilimcilerin halen mevcut gözlemlerini yayın haline getirerek bile, önemli işler başaracağına inanmaktadır.