Facebook Google Maps E-mail
magnify

Tanımı

Yerkabuğunun evrimini açıklayan tipik lokaliteler, görsel yanı büyük olan jeoloji elemanları, kendisi iyi bilinen olay veya süreçlerin güzel temsilcileri, çok seyrek rastlanan oluşumlar, korunmaları gereken “jeolojik miras” parçalarıdır. Önemli fosil yatağı, tektonik yapı, tip kesit, yerşekili, mineral topluluğu, maden yatağı, kayaç vb. olabilirler. Bunlar hem yerkürenin öğrenilmesi hem de yerbilimi eğitimi için her zaman gereklidir. Yok olmaları durumunda jeolojik evrimin bir parçası, bir kaydı silinmiş oluyor. Gelecek nesiller yerküreyi bunlarsız nasıl tanıyabilirler?

Çok çeşitli oluşumları ile Türkiye “jeolojik park” gibidir. Bu GeoPark’ın elemanlarını koruyabilir ve iyi tanıtabilirsek,Kapadokya ve Pamukkale benzeri, çok ziyaretçi çeken onlarca yöremiz olur. Meslek turizmi için bu büyük potansiyeli değerlendirebiliriz.

JEMİRKO, tüm yerbilimcileri bu potansiyeli aktif hale getirmeye çağırıyor.