Facebook Google Maps E-mail
magnify

Jeolojik Koruma Eğitim Semineri

 

Değerli Üyemiz,

Jemirko, JMO ve Unesco Türkiye Milli Komisyonu işbirliği ile, Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) Genel Merkezi Konferans Salonu’nda, 11-12 Haziran 2015 günlerinde iki tam gün, JEOLOJİK KORUMA konulu eğitim semineri düzenlenmiştir. Eğitim Nizamettin Kazancı, Fuat Şaroğlu ve Sücaattin Baran tarafından verilecektir. Katılım 45 kişi ile sınırlı olup, kamu personeli ve öğrencilere ücretsizdir. Ücret, başvuru vb konularda bilgi JMO Hatay Sok no 21, Kocatepe/Ankara, tel: 0312 432 30 85 adresinden sağlanabilir.

 Seminer içeriği

I-Jeolojik Koruma’da taraflar, beklenen katkılar, sorumluluklar (paydaşların -yerel halk, merkezi ve yerel yönetim, STÖ, Üniversite- ilişkileri ve işbirlikleri vb)
II-Terimler,  Kavramlar, yasal ve idari yetkiler, sorumluluklar (AB ve UNESCO mevzuatı, ilgili uluslararası kuruluşlar, ülkelerde durum)
III-Jeosit ve Jeolojik Miras (tanım, tespit, tescil)
IV-Jeoparklar ( tanım, oluşturma süreçleri, yol haritası, tescil ve sürdürülebilirlik)
V-Jeoturizm
VI-Mevcut yasal mevzuat, sorunlar, öneriler
VII-Genel Değerlendirme ve Tartışma

Bilinize sunuyoruz. Saygılarımızla,
JEMİRKO Yönetim Kurulu