Facebook Google Maps E-mail
magnify

IUGS-UNESCO projeleri – Kilit Jeoçeşitlilik Alanları

IUGS-UNESCO projeleri – Kilit Jeoçeşitlilik Alanları (Key Geodiversity Areas) ve Global Jeositler (Global Geosites)

IUGS (Uluslararası Yerbilimciler Birliği), jeolojik koruma ile giderek daha fazla ilgileniyor ve UNESCO ile iş birliğini artırıyor. Bu ortak çalışmanın ürünü olarak kısa adı KGA olan “Kilit Jeoşeşitlilik Alanları” programı başlatılmış bulunuyor. Bu programın nispeten daraltılmış uygulaması ise IGCP-731 kod no’lu Global Jeositler (GG) projesidir. Gerek KGA gerekse GG’nin amacı, yer kürenin jeolojik evriminde kilit veya anahtar rolü oynayan alan veya yerleri belirlemek ve dünyaya ilan etmektir. Jeoparklardan farklı olarak, estetik veya turistik gaye gütmeden yerküre mirasını korumak ve dünyaya tanıtmaktır. KGA sürekli, GG ise 2021-2024 arasında aktif olacaktır. Ayrıntılı bilgi IUGS sayfasında görülebilir.