Facebook Google Maps E-mail
magnify

Ankara’nın Jeolojik Mirası ve Jeoturizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi Çalıştayı 16 Nisan 2019’da Gerçekleştirildi

 

16 Nisan 2019 tarihinde Ankara Sheraton Hotel & Convention Center`da;  UNESCO Türkiye Milli Komisyonu (UTMK) ile Jeolojik  Mirası Koruma Derneği  (JEMİRKO) tarafından ortaklaşa olarak “Ankara’nın  Jeolojik Mirası  ve Jeoturizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi” konulu  bir çalıştay düzenlenmiştir. Ankara milletvekilleri, kaymakam ve belediye başkanları, Ankara, ODTÜ ve Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanları başta olmak üzere akademisyenler, jeolojik miras ve jeoturizm konularıyla ilişkili kurum ve kuruluşların temsilcileri,  kurumların üst düzey yöneticileri ve kalabalık bir izleyici topluluğunun katıldığı çalıştayda ayrıca Ankara’nın jeolojik, doğal alanları ve yaban hayatı temalı bir de fotoğraf sergisi düzenlemiştir.

Çalıştayın amacı; Ankara’nın jeolojik mirasına ve jeoturizm potansiyeline dikkat çekmek, diğer turizm alanları ile birlikte yerel kalkınmaya etkin katkılarını sağlamak için Kurumlar arası işbirliğini güçlendirmektir.

Çalıştayda açılış konuşmaları, Jemirko Başkanı ve UTMK Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Nizamettin Kazancı, UTMK Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Barca ve 27. dönem Ankara milletvekilleri Zeynep Yıldız ve Nevzat Ceylan tarafından yapılmıştır.

Jemirko Başkanı ve UTMK Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Nizamettin Kazancı, Ankara’nın jeolojik özellikleri nedeniyle çok zengin jeolojik mirasa sahip olduğunu, bu zenginliklerin tarihi, arkeolojik, kültürel, biyolojik vb. zenginlikler ile birlikte değerlendirilmesiyle büyük bir turizm alanınım ortaya çıkacağını, bu hususun yerel yöneticilere ve halka anlatılmasının önemine değinmiştir.

UTMK Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, bu yıl kuruluşunun 70. Yılını kutlayan UNESCO’nun Doğal Miraslarımıza verdiği önemden bahsederek Ankara’nın Ulusal ve Küresel ölçekte görünür kılınması gerektiğine, hem coğrafya hem de tarihi yönüyle örnek bir başkent olmasının gerektiğine işaret etmiştir.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Barca, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’ni tanıtarak erken cumhuriyet eserlerinin korunmasının önemini ve üniversite olarak konulan katkılardan söz etmiştir.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman “Türkiye’nin Korunan Alanları ve Ankara’nın Tescilli Doğa koruma Alanları” konusunda,

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Doğa Koruma Daire Başkanı Fahrettin Ulu “Ankara’nın Korunan Alanları” konusunda,

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdür Yardımcısı Dr. Muhammet Emrah Ayaz “Taşınabilir Jeolojik Miras ve Doğa Tarihi Müzeleri” konusunda,

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Alan “Ankara’nın Doğa Kullanma Durumu ve Doğa İhtiyacı” konusunda konuşmalarını yapmışlardır.

Ankara’da Jeoloji Mühendisliği Bölümü olan Üniversitelerden Ankara Üniversitesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf Kağan Kadıoğlu “Ankara’nın Açık İşletmeleri, Maden, Taş, Kum Ocakları” konulu

Hacettepe Üniversitesi Bölüm Başkanı ve UTMK Doğa Bilimleri İhtisas Komisyonu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ekmekçi “Ankara’nın Su Varlığı, Çaylar, Göl ve Göletler” konulu,

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erdin Bozkurt “Ankara’nın Meslek Eğitim Yerleri” konulu bildirilerini sunmuşlardır.

JEMİRKO Başkanı ve UTMK Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nizamettin Kazancı “Ankara’nın Jeolojik Mirası” başlıklı bildirisinde örnekleri ile Ankara’nın jeolojik mirasını anlatmıştır. Ayrıca “Jeolojik Koruma Kavram ve Terimleri” konusunda oluşan kavram kargaşasına açıklık getirerek Jeosit, Jeomiras, Jeodeğer, Jeopark, Jeokoruma vb. konularında karşılaştırmalı şeklide tanımlar sunmuştur. Bu tanımların nasıl ve nerede kullanılması konularında uyarılar yapmıştır.

JEMİRKO Yönetim Kurulu üyesi Yaşar Suludere; “Jeoyol ve Jeoturlar” hakkında bilgi vererek bunların oluşması için gerekli şartları Kızılcahamam örneği ile açıklamıştır. Ayrıca Ankara için JEMİRKO tarafından düzenlenen 6 adet jeoyol ve jeoturun haritalarını sunmuştur. Bunlar üzerindeki jeositler hakkında örnekleri ile açıklamalarda bulunmuştur.

Ankara Üniversitesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi ve JEMİRKO üyesi Prof. Dr. Dilber Ulaş ‘Koruma Alanlarının Yönetimi ve Sürdürülebilir Turizm’ konusunda dünyadaki örnekleri ile detaylı bilgiler vermiştir.

 

Çalıştay programına ulaşmak için tıklayın.