Facebook Google Maps E-mail RSS
magnify
Home Amaç

Amaç

[pl_row] [pl_col col=12] [pl_text]

Türkiye’deki yerbilimleri açısından öneme sahip bulunan jeolojik miras konumundaki yer, kayaç, fosil, yapı, yerşekili, maden, mineral vb. oluşumların araştırılması, korunması, kamuoyuna tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamaktır. Bu amaca ulaşmak için aşağıdaki çalışmaları yapar:

a) Yukarıda tanıtılan jeolojik oluşumlarının envanterinin çıkarılması,

b) Tesbiti yapılan jeolojik miras elemanlarının kamuoyuna tanıtılması,

c) Bu faaliyetlere yönelik her türlü projelerin oluşturulması, yürütülmesi ve teşvik edilmesi.

 

[download id=”516″] [/pl_text] [/pl_col] [/pl_row]