Üyeler

YÖNETİM KURULU (2010 – 2012)

Nizamettin Kazancı, Prof. Dr. (Başkan)
Fuat Şaroğlu, Dr. (2. Başkan)
Necip Sabri Mülazımoğlu, Dr. (Genel Sekreter)
Yaşar Suludere (Sayman)
Sevim Tuzcu (Üye)

DENETİM KURULU ÜYELERİ

Cemal Göncüoğlu , Prof. Dr.
Ömer Şahintürk
Mustafa Baykal

KURUCU ÜYELER

Dr. Ömer EMRE (M.T.A.)
Doç. Dr. Hülya İNANER (D.E.Ü.)
Prof. Dr. Nizamettin KAZANCI (A.Ü.)
Dr. Necip MÜLAZIMOĞLU (M.T.A., emekli)
Lütfü NAZİK (M.T.A.)
Prof. Dr. Yavuz OKAN (A.Ü.)
Dr. Gerçek SARAÇ (M.T.A.)
Prof. Dr. Yılmaz SAVAŞÇIN (D.E.Ü.)
Doç. Dr. Sönmez SAYILI (A.Ü.)
Dr. Fuat ŞAROĞLU (M.T.A.)
Sevim TUZCU (M.T.A.)
Prof. Dr. Baki VAROL (A.Ü.)
Sevim YILDIRIM (M.T.A.)

Bir cevap yazın